V37

Zveřejnění doporučené ceny za ostrahu? Oborové organizace to mají zapovězené, zopakoval ÚOHS

10
Červen
2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se pravidelně setkává s porušením zákona o hospodářské soutěži ze strany oborových sdružení, svazů a asociací. V posledních měsících uložil pokutu Českému klubu bezpečnostních služeb (ČKBS), s dalšími dvěma svazy vyřešil problém bez sankce. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.

ČKBS dostal od antimonopolního úřadu pokutu 288.000 korun za to, že stanovil a na svých internetových stránkách zveřejnil doporučené ceny za hodinu fyzické ostrahy majetku a lidí. „Při stanovení výše pokuty Úřad přihlédl k okamžitému ukončení protiprávního jednání ČKBS, odstranění dokumentů obsahujících doporučené ceny a k zavedení nového compliance programu. ČKBS rovněž využil v rámci správního řízení procedury narovnání. Rozhodnutí je pravomocné,“ uvedl úřad.

Za podobné prohřešky byly v minulosti pokutovány například Sdružení sanitačních firem nebo Komora zubních techniků, sankce se pohybovaly okolo 200.000 korun.

ÚOHS se zabýval i postupem Asociace kempů České republiky, jehož předseda veřejně komentoval zvýšení ceny služeb. „Úřad vyzval asociaci ke konkrétním nápravným opatřením vedoucím do budoucna k eliminaci podobných prohlášení a jednání, kterými by asociace mohla porušovat zákon. Úřad v daném případě zajistil prostřednictvím soutěžní advokacie efektivnější ochranu a obnovu soutěžních podmínek na trzích ubytování v hotelích, rekreačních střediscích a dalších místech,“ shrnul mluvčí úřadu Martin Švanda.

Podobně se úředníci postavili k vyjádření předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který vyzýval k jednotnému postupu v souvislosti se snížením DPH na knihy. „Svaz na základě zásahu Úřadu uvedené prohlášení stáhl ze svého webu a informoval své členy o tom, že každý z nich si má samostatně vyhodnotit jaké tituly, o jakou výši a k jakému datu zlevní, a to s ohledem na své náklady, obchodní strategii a obchodní závazky,“ doplnil Švanda.

Oborová sdružení se nesmí pouštět do vydávání opatření nebo doporučení týkajících se cen, objemu výroby, exportu a importu, investic nebo podnikatelské strategie. Takový postup může ÚOHS vyhodnotit jako zakázanou dohodu a pokuta může dosáhnout až deseti milionů korun nebo deseti procent čistého obratu sdružení či jeho členů. ÚOHS problematiku podrobněji vysvětluje na svých webových stránkách.

(čtk)

zdroj: Česká justice