V37

Výsledovka ve zkráceném rozsahu? Pokud jste firma, tak máte smůlu

21
Březen
2017

Firmy, ať už akciovky nebo „eseróčka“, by neměly zapomenout, že musí sestavit Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Nezáleží přitom, zda sestavují Rozvahu v plném nebo zkráceném rozsahu. Tato nová povinnost se týká všech obchodních společností bez rozdílu, tedy i malých firem.

Výsledovky ve zkráceném rozsahu není pro firmy
V praxi se občas zaměňuje pojem „povinnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu“ s pojmem „vést rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu“. Malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu mohou sestavovat rozvahu ve zkráceném rozsahu (§ 18 odst. 4 zákona o účetnictví). Malé a mikro účetní jednotky bez povinného auditu mohou ve zkráceném rozsahu sestavovat i výkaz zisku a ztráty (výsledovku), ovšem pokud se nejedná o obchodní společnosti, upřesnila Dagmar Kučerová, lektorka se specializací na mzdové účetnictví a odborná poradkyně serveru Podnikatel.cz.

§ 3a odst. 3 vyhlášky č. 250/2015 Sb. totiž stanovil: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce a sestavuje ji (..) účetní jednotka, která je obchodní společností.

Malé podniky mají úlevy
Přestože výsledovku tak musí sestavovat všechny firmy, malé a mikro účetní jednotky, které nepodléhají auditu, mají výjimku ohledně „publikace“ a nemusí ji dle § 21a odst. 9 zákona o účetnictví zveřejňovat ve Sbírce listin. Malé a mikro účetní jednotky také nemusí podle § 18 odst. 2 zákona o účetnictví sestavovat přehled o peněžních tocích (cash-flow) a přehled o změnách vlastního kapitálu, nemusí ve výroční zprávě uvádět nefinanční informace.

V důsledku výše zmíněných novinek se mění i přílohy daňového přiznání pro právnické osoby, především pak označení jednotlivých položek ve výsledovce a rozvaze. 
Zdroj článku: web Podnikatel.cz