V37

Pracovnělékařské služby podle nové vyhlášky

27
Září
2017

Od listopadu 2017 se nemění jen pracovní prohlídky, novinky se týkají i postupu u lékařských posudků. Vyhláška zpřísní podmínky pro řidiče – referenty.

Lékařský posudek

Zdravotní způsobilost zaměstnance k práci nebo k výkonu služby se posuzuje na základě pracovnělékařské prohlídky. Výsledkem prohlídky je lékařský posudek o způsobilosti zaměstnance. V souladu se zákonem o specifických zdravotních službách je posuzující lékař povinen si před provedením pracovnělékařské prohlídky vyžádat výpis od registrujícího (obvodního) lékaře zaměstnance. Novinkou je, že výpis bude možné nahradit pouhým potvrzením registrujícího lékaře, že se zdravotní stav zaměstnance od vydání předchozího výpisu pro konkrétního zaměstnavatele nezměnil.

Vyhláška o pracovnělékařských službách

Prováděcí předpis k zákonu, tj. vyhláška o pracovnělékařských službách má nabýt účinnosti rovněž k datu 1. listopadu 2017. Momentálně je ve fázi zpracování připomínek po ukončeném třetím připomínkovém řízení.

Změny se mají týkat také přílohy k této vyhlášce. Mimo jiné se zřejmě dotknou zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, ve zdravotnictví a v zařízení sociálních služeb. Dosavadní vyhláška totiž tyto zaměstnance automaticky zařadila do rizika ohrožení zdraví. Proto se musí i administrativní zaměstnanci v těchto zařízeních podrobit složité prohlídce zaměřené na riziko ohrožení zdraví u smluvního lékaře. Nemohou coby zaměstnanci zařazeni do kategorie první ke svému obvodnímu lékaři, přestože se s žáky, pacienty či klienty při výkonu své práce prakticky nesetkávají.

Obdobně má nová úprava přinést změny pro řidiče – referenty. V návrhu vyhlášky se píše, při řízení motorových vozidel s výjimkou řidičů podle § 87 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), pokud je tato činnost vykonávána jako obvyklá součást výkonu práce nebo jsou do místa výkonu práce přepravovány další osoby, se pracovnělékařská prohlídka provede 1× za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1× za 2 roky, dosud 1× za 6 let a po dovršení věku 50 let 1× za 4 roky.

Současně se pracovní prohlídky zaměstnanců pracujících v noci nemají provádět jedenkrát ročně (dosud upraveno zákoníkem práce), ale jednou za dva roky podle připravované vyhlášky o pracovnělékařských službách.

Celý článek naleznete na webu Podnikatel.cz