V37

Poplatníkem daně z nemovitostí se stává nabyvatel

21
Září
2016

Zákon č. 254/2016 Sb. přinesl změnu zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Účinnost zákona nastává 1. listopadu 2016.

Z již více než rok diskutovaných změn jsou nejpodstatnější:

  1. Změna v osobě poplatníka daně u kupních a směnných smluv.
  2. Změna koncepce osvobození novostaveb.
  3. Nová koncepce stanovení základu daně u směny.

1) Poplatník

Dosud platilo, že u kupní nebo směnné smlouvy byl poplatníkem prodávající. Kupující pak byl ručitelem za případně nezaplacenou daň. Smluvní strany se ale mohly ve smlouvě dohodnout, že poplatníkem je kupující.

2) Osvobození novostaveb

Osvobození prvního úplatného nabytí vlastnického práva se mění tak, že se již nevztahuje na jakoukoliv novou stavbu nebo jednotku, ale pouze na stavbu a jednotku dokončenou nebo užívanou v souladu s právními předpisy.

3) Směna nemovitých věcí

Při stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí u směny se vychází z toho, že se při určení sjednané ceny nepřihlíží k hodnotě pozbývané nemovité věci. To platí, pokud nabytí vlastnického práva ke směňovaným nemovitým věcem je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí a nabývací hodnotou není výlučně sjednaná cena (například směna s obcí).

 Více informací a jak má kupující postupovat, můžete nalézt zde: archiv