V37

Množí se narušování on-line výuky. Úřad doporučuje rozostřovat si pozadí

11
Listopad
2020

Může školské zařízení vyžadovat, aby měli při nařízené on-line výuce žáci zapnuté ve svých domovech kamery? Mohou si žáci on­-line lekce nahrávat? Jak se bránit útoku na soukromí, když žáka snímá kamera? Otázky soukromí a bezpečnosti žáků a jejich rodin odpovídá nejen Úřad pro ochranu osobních údajů, ale také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle NÚKIB se zprávy o narušitelích on-line výuky množí. Nedávejte přístup a rozostřete si pozadí, doporučuje Úřad.

Otázka, zda může školské zařízení při distanční výuce požadovat, aby měl žák zapnutou kameru, se nově objevila mezi nejčastěji kladenými otázkami na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).  „Distanční výuka, jako provizorní forma vzdělávání, má co nejlépe kopírovat podmínky výuky ve třídě. Kontakt vyučujícího se žákem/studentem je jistě žádoucí a v některých případech patrně nezbytný,“ začíná svoji odpověď ÚOOÚ.

ÚOOÚ: Zapnutá kamera je legitimní ve veřejném zájmu

„Požadavek, aby měl žák zapnutou kameru, je důsledkem legitimního stanovení prostředků zpracování osobních údajů žáků nebo studentů při distanční výuce v nastalé situaci, pro splnění úkolu ve veřejném zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kterým je škola jako správce osobních údajů pověřena na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň však škola pochopitelně musí přizpůsobit distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých žáků, tak také svým personálním a technickým možnostem,“ vysvětluje dále Úřad pro ochranu osobních údajů.

Podle stanoviska spadá stanovení metodiky, podmínek i průběhu distanční výuky do kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které k tomu vydalo 24. srpna 2020 Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. „Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy,“ doplňuje ÚOOÚ.

Nahrávat on-line výuku lze pouze se souhlasem

V předmětném materiálu z 24. srpna 2020 toho však k právním, osobnostním a bezpečnostním aspektům on-line výuky, kdy je žák nebo student snímán z domácnosti, kde žije, k nalezení není. Více poznatků je nutno hledat rovněž v často kladených otázkách na webu ministerstva školství a tělovýchovy.

Samo ministerstvo upozornilo, že mezi časté problémy nově doplnilo otázku nahrávání on-line výuky: „Online výuku je možné nahrávat pouze v případě dodržení práva na ochranu osobnosti člověka, které se řídí dle § 81 a násl. občanského zákona. Zachytit a rozšiřovat podobu člověka lze pouze s jeho souhlasem (resp. se souhlasem zákonného zástupce),“ upozorňuje ministerstvo školství a tělovýchovy.
Jak dále vyplývá z webu ministerstva školství, úřad se bezpečností on-line výuky zabývá.  „Jelikož se množí zprávy například o narušování on-line výuky na školách, rozhodli jsme se připomenout naše materiály, které uživatelům i IT správcům pomohou nastavit bezpečné prostředí pro videokonference bez ohledu na to, zda jde o firemní poradu nebo školní přednášku. Tyto materiály jsou zdarma a použitelné prakticky kýmkoli,“ vysvětluje Jiří Táborský, vedoucí oddělení komunikace NÚKIB na webu ministerstva.

„Jednání narušitelů vyučovacích hodin považujeme za velice nezodpovědné a znevažující nejen práci učitelů, ale také samotných žáků. Důrazně na ně apelujeme, aby se takového jednání, a to zejména v současné nelehké době, zdrželi. Doporučili jsme školám, aby poučily žáky a studenty o tom, že nemají poskytovat své přihlašovací údaje třetím stranám,“ říká Aneta Lednová, mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že další informace o bezpečném vyučování se mohou školy dozvědět v příručkách NÚKIB.

Úřad publikoval pro žáky a jejich rodiče příručku Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) už 22. října 2020. Příručky jsou na webu celkem tři. Podstatné je hned v té první: Používejte oficiální aplikace, neklikejte na cizí odkazy, chraňte přístupové údaje, nesdílejte odkazy, nikdy nedávejte přístupové údaje třetím osobám, používejte zabezpečený systém a aktualizujte ho.

A doporučení NÍKIB, které řeší i invazi on-line výuky do prostředí domácnosti žáka a jeho rodičů: „Používejte funkci změny nebo rozostření pozadí. Zabráníte tak úniku citlivých informací.“

Autor: Irena Válová

Zdroj: Česká justice