V37

Firmy jsou kvůli finanční správě v daňové pasti. Státní podpory na výzkum a vývoj se proto mnohdy radši vzdávají

1
Září
2017

Finanční správa dusí i kvůli drobnostem podniky, které investují do výzkumu a vývoje. Úředníci hledají sebemenší záminky, aby mohli doměřit odečtenou daň. Některé firmy se proto státní podpory raději vzdávají. Přibývá i soudních sporů se státem.

Stát chce vybrat co nejvíc na daních a jeho snaha doléhá i na firmy, které praktikují výzkum a experimentální vývoj. Ze státní podpory, jež má přispět ke konkurenceschopnosti podniků, se stává daňová past. Úředníci bez znalosti věci zpochybňují, že vývojáři přišli s něčím novým. V poslední době si k tomu našli nový bič − podnikatele pronásledují kvůli malicherným formálním nedostatkům. Firmy pak musí doplatit daň z příjmu, kterou si odečetly na výzkum, plus penále a úroky z prodlení.

Znalec s technickou kvalifikací a certifikovaný poradce v oblasti výzkumu a vývoje Josef Pohan zpracovává inovativním firmám audity. Způsob, jakým se „berňák“ vrhl na podnikatele, kteří si dovolili uplatnit daňový odpočet, označuje za kobercový nálet. „Daňová správa se teď soustřeďuje na formality a na nich se snaží firmy nachytat. Vytýká jim třeba, že neprokázaly, jak kontrolovaly postup řešení projektu. Kdyby někdo vyvinul perpetuum mobile a nedoložil kontrolu, není to podle finančního úřadu vývoj,“ kritizuje Pohan.

Podle předsedy Unie daňových poplatníků Ondřeje Lichnovského se finanční správa i v této oblasti chová, jako by byl každý podvodník. „Takový přístup kontrolované firmy uráží. Jsou to společnosti, které tvoří špičku ve svém oboru a uskutečňují činnost s obrovskou přidanou hodnotou,“ připomíná tento advokát. Zastupuje řadu firem, kterým finanční správa neuznala existenci výzkumu a vývoje.

Celý článek najdete na webu Hospodářských novin.